• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Wydział Inwestycji Miejskich
tel. 74 844 93 11 wew. 59

nieruchomosci

Nieruchomości

Wydział Zarządzania Mieniem Gminy
tel. 74 844 93 11 wew. 74

wiadomości

Wiadomości Boguszowskie

Boguszów • Gorce • Kuźnice • Stary Lesieniec

« strona główna

Język migowy i inne środki komunikowania się w urzędzie

data 13-08-2012

W związku z  ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:

  1. Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.

Nowym prawnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy),
SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

  1. Kontaktu z urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności za pośrednictwem :

-  poczty elektronicznej na adres email: sekretariat@boguszow-gorce.pl;

-  faksu na numer 74 8449 165,

  1. Skorzystanie z usługi tłumacza.

Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w instytucji publicznej może skorzystać z pomocy tłumacza:

- polskiego języka migowego (PJM),

- systemu językowo – migowego (SJM),

- sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Skorzystanie z takiej możliwości wymaga dopełnienia przez osobę uprawnioną jednej formalności. Co najmniej trzy dni robocze przed planowaną w urzędzie wizytą  musi zgłosić  organowi w formie pisemnej chęć skorzystania z usług tłumacza  (z wyłączeniem sytuacji nagłych) ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku (do pobrania TUTAJ).

W sytuacji, kiedy organ nie będzie w stanie zapewnić realizacji świadczenia, ma obowiązek poinformować osobę uprawnioną o zaistniałych problemach wraz z uzasadnieniem oraz ustalić inny możliwy termin załatwienia sprawy.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016, która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza.


 

Dziś jest: Czwartek 17 stycznia 2019, imieniny: Antoniego i Rościsława

Unia Europejska Fundusze Rodzina 500+ odpady Fundusze Europejskie Gminny Portal Mapowy Komunikacja Miejska Góra Dzikowiec Galeria Dzikowca Góra Dzikowiec Oferta Inwestycujna
CKKWitold
Filmy Promocyjne
Informacja dla niedosłyszącyhc BIP eBOI Galeria fotografii

data Kalendarz imprez

  Styczeń 2019 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Ziemia Wałbrzyska OSiR MBPCK Profilaktyka uzależnień
Pomarańczarnia
Informacja turystyczna Informacja turystyczna 6 kroków elektroniczny samorząd