• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Wydział Inwestycji Miejskich
tel. 74 844 93 11 wew. 59

nieruchomosci

Nieruchomości

Wydział Zarządzania Mieniem Gminy
tel. 74 844 93 11 wew. 74

wiadomości

Wiadomości Boguszowskie

Boguszów • Gorce • Kuźnice • Stary Lesieniec

« strona główna

Profilaktyka uzależnień

JEŻELI TY LUB OSOBA CI BLISKA MA PROBLEM Z NARKOTYKAMI, ALKOHOLEM,
JEŻELI DOZNAJESZ PRZEMOCY, POMOC UZYSKASZ W:

Punkcie Konsultacyjnym w Boguszowie-Gorcach,
ul. Kolejowa 48 (tel. 570 855 320) w dniach:

poniedziałek 14.00 – 18.00; o godz. 16.00 grupa AL ANON
wtorek 15.00 – 19.00; o godz. 17.00 grupa AA
środa 16.00 – 19.00; grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych
czwartek  15.00 – 19.00; grupa wsparcia dla osób uzależnionych
piątek  14.00 – 18.00
piątek  14.00 – 17.00  uzyskają pomoc osoby eksperymentujące z narkotykami oraz ich rodziny

 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pl. Odrodzenia 1 (pokój nr 207), codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tel. 74 8449 311, w.61
 • Ośrodku Pomocy Społecznej ul. M. Kasprzaka 7
  środa od godz. 16.00 – porady psychologiczno-pedagogiczne (pokój nr 3, tel. 74 8449 561).

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią poniższego ogłoszenia dotyczącego
ZMIANY SIEDZIBY PUNKTU KONSULTACYJNEGO !

ogłoszenie

 

Na czym polega i jak wygląda leczenie odwykowe w stacjonarnym

Zakładzie Leczenia Uzależnień w Czarnym Borze

Zakład Leczenia Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu jest ośrodkiem stacjonarnym,tzn.że prowadzi leczenie w systemie zamkniętym. Leczenie trwa 6 tygodni,a w uzasadnionych przypadkach może być przedłużone do 8 tygodni. Przyjmowane są osoby uzależnione od alkoholu,narkotyków ,a także od hazardu.

W zakładzie stosowany jest program psychoterapii uzależnienia od alkoholu i innych środków zmieniających nastrój oparty na najnowocześniejszym i najbardziej efektywnym podejściu do tego problemu. Opracowany program jest realizowany w wielu placówkach lecznictwa odwykowego w Polsce. Opiera się na założeniach psychologii humanistycznej, poznawczej i behawioralnej oraz wieloletnich doświadczeniach leczenia uzależnień. Główne założenia tego programu to :

 • Traktowanie uzależnienia od alkoholu jako choroby
 • Podstawowa metoda leczenia to psychoterapia, którą prowadzą wykwalifikowani psychoterapeuci
 • Podejście do każdego pacjenta jest indywidualne
 • Nie stosuje się żadnych środków farmakologicznych typu anticol, esperal
 • Każdy pacjent sam wyraża zgodę na udział w psychoterapii poprzez podpisanie kontraktu terapeutycznego
 • Każdy pacjent ma swojego osobistego terapeutę ,który opracowuje jego osobisty plan terapii
 • Pacjenci poznają najnowszą wiedzę na temat uzależnienia od alkoholu poprzez zajęcia edukacyjne
 • Rozpoznają skutki swojego picia alkoholu
 • Uczą się nowych zachowań, które pomogą im utrzymać abstynencję i lepiej radzić sobie z problemami życiowymi
 • Pacjenci uczestniczą w terapii grupowej i indywidualnej
 • Spotykają się z osobami, które już długo nie piją i w ten sposób czerpią od nich nadzieję na zmianę
 • Możliwość skorzystania z pomocy ma także rodzina pacjenta poprzez udział w tzw. „Sesjach rodzinnych”

 

Jakie zasady obowiązują pacjenta podczas pobytu zakładzie?

Osoby podejmujące leczenie w ZLO w Czarnym Borze obowiązuje regulamin, który jest rygorystycznie przestrzegany. Najważniejsze normy to :

 • Bezwzględny zakaz picia alkoholu oraz innych środków odurzających, leków, uprawiania hazardu lub gier o znamionach hazardu w trakcie terapii
 • Punktualne uczestniczenie we wszystkich zajęciach terapeutycznych
 • Zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach zakładu
 • Stosowanie się do poleceń terapeutów i kierownika oddziałów
 • Kulturalne odnoszenie się do siebie nawzajem i do personelu
 • Systematyczna i rzetelna praca przy realizacji zadań
 • Otwarte i uczciwe prezentowanie swoich poglądów

 

Przyjmowanie do placówki

W trakcie pierwszego spotkania , które jest niezwykle ważne, obowiązują trzy zasady :

 • Życzliwość i zrozumienie dla psychologicznych trudności i fizycznych dolegliwości pacjenta
 • Jasna informacja o zasadach i formach leczenia
 • Szybkie przyjęcie do programu terapeutycznego

Uwaga!

Zakład może odmówić przyjęcia osobom , które wskazują na spożycie alkoholu , niespełniające kryteriów zdrowotnych , niepełnosprawne fizycznie i psychicznie.

Poniżej wskazane są osoby , których przyjęcie wymaga specjalnej zgody kierownika placówki

 • Osoby , które nie ukończyły 18 roku życia
 • Osoby, w przypadku których istnieją problemy natury prawnej mogące mieć negatywny wpływ na przebieg terapii
 • Osoby obciążone chorobami somatycznymi lub chorobą psychiczną
 • Osoby , które nie są zdolne do wykonywania prac i zadań terapeutycznych
 • Osoby, które spożywały alkohol w ciągu ostatnich 5 dni lub przyjmowały środki zmieniające nastrój w przeciągu ostatnich 12 dni

Osoby, których dotyczy choćby jedno z tych kryteriów , mogą zostać przyjęte do programu po dokonaniu wstępnego badania i oceny stanu ich zdrowia przez odpowiednio wykwalifikowany personel (lekarz , lekarz psychiatra ) i po uzyskaniu zgody kierownika COTUA (Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu).

Jak podjąć leczenie w programie stacjonarnym ?

 

Jeżeli chcesz przestać pić lub zażywać i zmienić swoje życie to pdejmij terapię!

Poniżej umieszczona jest lista kroków jakie powinieneś wykonać aby  podjąć leczenie w programie stacjonarnym

 

1.      Zgłoś się do swojej przychodni i poproś lekarza pierwszego kontaktu o skierowanie, powinno być ono aktualne (pamiętaj , że jest ono ważne tylko dwa tygodnie) skierowanie może również wypisać lekarz psychiatra

2.      Wykonaj telefon do ZLO w Czarnym Borze (lista telefonów poniżej) i ustal termin przyjęcia

3.      Weź swój dowód osobisty , książeczkę ubezpieczeniową, lub odcinek renty

4.      Aktualne wyniki podstawowych badań (morfologia,mocz,próby wątrobowe,RTG klatki piersiowej) jeśli je posiadasz

5.      Wypisy lub historie leczenia weź również ze sobą , jeśli jakieś posiadasz

6.      Nie pij w dniu zgłoszenia się na terapię ani dnia poprzedniego (badanie alkomatem)

Co należy zabrać ze sobą do zakładu?

Niezbędne są następujące rzeczy: wygodna odzież i obuwie , bielizna osobista , piżama , przybory toaletowe , ręczniki , przybory do golenia. Jeśli używasz , to również okulary ,aparat słuchowy. Długopis i zeszyt, małą kwotę pieniędzy na nieprzewidziane wydatki i drobne zakupy (na terenie zakładu jest sklepik).

 

Czego nie należy ze sobą zabierać ?

Większej ilości pieniędzy lub drogich rzeczy. Nie jest dozwolone używanie telefonów komórkowych, odtwarzaczy CD, MP3, radia, itp.

 

Ważne telefony

Izba przyjęć 74 8450124

Sekretariat  74 8450125

Fax  74 9450290

 

Adres zakładu

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu

Ul . Parkowa 8

58-379  Czarny Bór

 

Zakopiec XIII

Stałą tradycją boguszowskiej wspólnoty ''A A'' są doroczne wyjazdy na Rodzinny Weekend Trzeźwościowy. Dotychczasowe wyjazdy odbywały się do Zagórza Śl.

Celem imprezy była: integracja rodzin i poprawa relacji wewnątrz rodzin poprzez wspólne „trzeźwe” spędzanie czasu wolnego; pokazanie możliwości atrakcyjnego spędzania czasu bez alkoholu oraz motywowanie do życia w trzeźwości; integracja środowiska abstynenckiego i wymiana doświadczeń.
Miejscem tegorocznego XIII Rodzinnego Weekendu Trzeźwościowego tym razem była stolica polskich Tatr – Zakopane. Wyjazd odbył się w dniach
11 – 13 maja 2012 r. W imprezie udział wzięli członkowie boguszowskiej wspólnoty oraz ich rodziny (20 uczestników), członkowie zaprzyjaźnionego Klubu Abstynenta ze Szczawna – Zdroju oraz klubu z Zabrza. Łącznie udział wzięło 100 osób.
Wyruszyliśmy w piątek 11 maja we wczesnych godzinach porannych. Do Zakopanego przybyliśmy ok. południa. Po zakwaterowaniu odbyły się zajęcia integracyjne, a następnie wykłady i sesje terapeutyczne prowadzone przez terapeutów z Zabrza.

Dzieci i młodzież miały możliwość zabawy i rywalizacji sportowej podczas meczów piłki nożnej i siatkowej. Do grających chętnie przyłączali się rodzice i inni uczestnicy.  Dzień zakończyło ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek oraz wspólnymi śpiewami.

Następnego dnia po śniadaniu zwiedzaliśmy Zakopane. Część uczestników odbyła wycieczkę na pokryty śniegiem Kasprowy Wierch. Niektórzy powędrowali zdobyć górujący nad kurortem Giewont. Pozostali korzystając z pięknej pogody zażywali kąpieli słonecznych na stokach Gubałówki. Wszystkim towarzyszyły zapierające dech w piersiach widoki raz wyśmienite humory. Finałem dnia był wieczorek taneczny

Ostatniego dnia pomiędzy śniadaniem a obiadem odbyły się ostatnie zajęcia terapeutyczne i wykłady. Po obiedzie odbyło się podsumowanie i zakończenie weekendu.

Udział w Rodzinnym Weekendzie Trzeźwościowym był dla wszystkich rodzin ważny z wielu powodów:- pokazywał jak rodzina może wspólnie spędzić czas bez alkoholu;
- wykłady i sesje poszerzyły wiedzę z zakresu choroby alkoholowej;
- dla wielu rodzin był jedyną możliwością wyjazdu i zobaczenia polskich Tatr.


Zorganizowanie wyjazdu było możliwe dzięki życzliwości, zrozumieniu oraz finansowemu wsparciu Władz naszego miasta oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wspólnota Anonimowych Alkoholików serdecznie dziękuje za udzieloną pomoc.

 

Dlaczego (często obok nas) dochodzi do częstowania alkoholem i picia przez coraz młodsze dzieci?

Obowiązek sprawdzania wieku klientów spoczywa na sprzedawcach alkoholu i papierosów. SPRZEDAWCY ALKOHOLU mają prawo nie sprzedać alkoholu i papierosów osobom poniżej 18 roku życia. Dotychczasowe doświadczenia i obserwacje pokazują, że sprzedaż alkoholu osobom nieletnim to wciąż zjawisko powszechne, badania ankietowe przeprowadzane wśród młodzieży 15 i 17–letniej wskazują, iż ponad 90% z nich ocenia dostępność alkoholu jako łatwą.

W przededniu wakacji, czasu wypoczynku dla dzieci i młodzieży, ale jednocześnie też czasu zmniejszonej kontroli rodziców nad młodymi ludźmi apelujemy o nasilenie działań mających na celu ograniczanie dostępności alkoholu dla nieletnich.
 

Dlaczego warto to robić?

 • alkohol jest jedną z głównych przyczyn wypadków wśród młodzieży (np. wypadki drogowe, utonięcia);
 • alkohol jest czynnikiem zwielokratniającym ryzyko różnych niebezpiecznych sytuacji (np. konflikty z prawem, sięganie po narkotyki, stanie się ofiarą przestępstwa);
 • przypominanie o istniejących przepisach i zaangażowanie osób dorosłych w kontrolę społeczną zakazu sprzedaży alkoholu niepełnoletnim, może w znaczący sposób wpłynąć na jego przestrzeganie;
 • ograniczając dostępność alkoholu dla osób nieletnich chronimy nie tylko młodzi ludzi, lecz w znaczący sposób wpływamy również na poprawę bezpieczeństwa publicznego.

Co można robić?

 • reagować na przypadki sprzedawania i spożywania alkoholu i papierosów przez nieletnich
 • organizować imprezy (np. festyny, koncerty),  których głównym przesłaniem jest „wypoczynek bez używek”
 • zagospodarować wolny czas, organizować zajęcia sportowe, rekreacyjne.

      
Rodzice, których dzieci upijają się mogą uzyskać pomoc na infolinii "Pomarańczowa linia"
na nr 0 801 14 00 68    

Siedziba infolinii mieści się w Profilaktyczno-Rozwojowym Ośrodku Młodzieży i Dzieci "PROM", 90-252 Łódź, ul. Jaracza 40
e-mail: prom@prom.org.pl,  http://www.prom.org.pl

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 do 20.00(telefon informacyjno-interwencyjny)
 W zamierzeniu organizatorów infolinia jest  przede wszystkim formą wsparcia dla rodziców, obawiających się o bezpieczeństwo i zdrowie swoich dzieci; którzy czują się bezradni wobec faktu sięgania przez nastolatka po alkohol.

 

„Powstrzymaj pijanego kierowcę”

 

zachęcamy do zapoznania się z materiałami:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/zdrowie/profilaktyka-i-rozwiazywanie-problemow-uzaleznien/aktualnosci/artykul/powstrzymaj-pijanego-kierowce-materialy-kampanii-do-pobrania/

 

Dziś jest: Czwartek 17 stycznia 2019, imieniny: Antoniego i Rościsława

Unia Europejska Fundusze Rodzina 500+ odpady Fundusze Europejskie Gminny Portal Mapowy Komunikacja Miejska Góra Dzikowiec Galeria Dzikowca Góra Dzikowiec Oferta Inwestycujna
CKKWitold
Filmy Promocyjne
Informacja dla niedosłyszącyhc BIP eBOI Galeria fotografii

data Kalendarz imprez

  Styczeń 2019 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Ziemia Wałbrzyska OSiR MBPCK Profilaktyka uzależnień
Pomarańczarnia
Informacja turystyczna Informacja turystyczna 6 kroków elektroniczny samorząd